Welkom bij het Vrijwillig Centraal Aandeelhoudersregister 

politiek issue

Op 20 december 2012 heeft minister Opstelten besloten tot centrale registratie van aandeelhouders.

Politiek Den Haag stoort zich aan de mogelijke onrechtmatigheden die met een papieren versie van het aandeelhoudersregister kunnen voorkomen.

"Een veilig en fraudebestendig handelsklimaat is gebaat bij de instelling van een centraal aandeelhoudersregister", aldus Opstelten.

De voordelen voor de politiek zijn evident, maar uitgangspunt is dus vooral het handelsklimaat voor Nederlandse vennootschappen. Hierover leest u meer in de volgende rubrieken.

Lees het nieuwsbericht van de Rijksoverheid...

voordelen voor aandeelhouders

Voor aandeelhouders is het van belang dat het aandeelhoudersregister de werkelijkheid weergeeft.

 • Het register is altijd beschikbaar
  Bij mutaties blijkt de papieren versie soms onvindbaar. Het digitale register is 7 dagen in de week, 24 uur per dag in te zien.
 • Alles bij elkaar
  Bij het register worden ook belangrijke documenten zoals akten opgeslagen.
 • U hebt de regie
  De notaris waar de oprichting werd verleden heeft uiteraard toegang tot het register. Bij mutaties kiest de aandeelhouder zelf welke notaris daarvoor toegang krijgt tot het aandeelhoudersregister.
 • Actueel en rechtsgeldig
  Laat uw accountant jaarlijks de mutaties controleren en een goedkeuringsverklaring afgeven. Die verklaring wordt toegevoegd aan het register, zodat altijd duidelijk is, dat het register goed is bijgehouden.
 • Veilig online opgeslagen
  Het Vrijwillig Centraal AandeelhoudersRegister wordt beveiligd opgeslagen.
 • Duidelijkheid over rechten
  Een actueel aandeelhoudersregister maakt uw positie duidelijk wanneer er ooit sprake is van samenwerking, aandelenverkoop, fusie enzovoort.

VOORDELEN VOOR notarissen

De voordelen voor de aandeelhouders gelden in grote lijnen natuurlijk ook voor notarissen. Bovendien:

 • Efficiency
  De informatie voor het Vrijwillig Centraal AandeelhoudersRegister wordt gelinkt aan de software waarmee de akten worden opgemaakt. Dat voorkomt dubbele invoer van gegevens.
 • Nauwkeurigheid
  Door de koppeling met de software voor de akten worden vergissingen in het overnemen van de gegevens voorkomen.
 • Professionalisering
  Naast het afgedrukte aandeelhoudersregister krijgt u nu toegang tot een digitale omgeving waarin alles nauwkeurig vastligt. Dat voorkomt problemen wanneer een tekst niet goed (of eenduidig) leesbaar is.
 • Kostenbesparing
  Er hoeft geen grote voorraad aan papieren aandeelhoudersregisters meer te worden aangeschaft.
 • Logo

  Uitdraaien van het register kunnen worden voorzien van uw logo en bedrijfsgegevens.

 • Tijdwinst
  Door de koppeling tussen de verschillende softwarepakketten hoeven gegevens nog maar op één plaats te worden ingevoerd. Dat voorkomt fouten en levert bovendien een substantiële tijdwinst op.